Inzicht rijrichting verkeer in een eenrichtingsstraat

Hoe krijg ik inzicht in de rijrichting van het verkeer? Ik wil nl weten hoeveel fietsers en automobilisten tegen de verplichte rijrichting inrijden in onze straat.

1 Like

Je kan onderaan op de detail-pagina, het verkeer per rijrichting ook zien. Het is de laatste grafiek onderaan, net boven het modal-split taartdiagram.

Wel opletten met interpretatie van de data, want zeker als de straat wel toegelaten is voor fietsers in 2 richtingen (enkel éénrichting voor auto’s dus), dan kan het zijn dat groepjes fietsers die in de richting fietsen die niet is toegelaten voor de auto’s, als een auto geteld worden. Dat is omdat het Telraam die groep als één groot object zal zien. Het is vrij zeldzaam, maar dat zijn auto’s die tegen de richting rijden ook. Als je dus ziet dat er volgens Telraam auto’s tegen de richting fietsen, dan kan het ook zijn dat het een groep fietsers zijn. Je ziet dat vrij goed in het voorbeeld van de Borstelstraat in Leuven:

Elk uur is er wel 1 of 2 auto die tegen de rijrichting rijdt, maar dat gaan waarschijnlijk groepjes fietsers zijn.

1 Like

translation: How do I get insights into the direction of traffic? I want to know how many cyclists and motorists drive against the mandatory driving direction in our street.

This is an interesting case and question, thank you for raising it @peterenmuriel

On your individual device dashboard, you have a graph that shows the direction of travel for each mode of traffic. In my case, my street is two ways, so this is what I see:

If you hover over an hour’s data, it will give you the numbers for each.

the A > B or B > A direction is something that is established when you set up your device and shows on your map.

I guess you should see a small number of cars being counted in the “wrong” direction, but with the warnings raised by @kris.vanherle above.

(machine translation:
Dit is een interessante zaak en vraag, bedankt voor het aankaarten @peterenmuriel

Op uw individuele apparaatdashboard heeft u een grafiek die de rijrichting voor elke verkeersmodus weergeeft. In mijn geval is mijn straat op twee manieren, dus dit is wat ik zie:

Als u over de gegevens van een uur zweeft, krijgt u de cijfers voor elk.

de richting A > B of B > A is iets dat wordt vastgesteld wanneer u uw apparaat instelt en op uw kaart wordt weergegeven.

Ik denk dat je een klein aantal auto’s zou moeten zien die in de “verkeerde” richting worden geteld, maar met de waarschuwingen van @kris.vanherle hierboven.

1 Like

Dank voor jullie reacties. Waar het mij om gaat is dat ik graag in het maandoverzicht terug zou willen zien hoeveel verkeer (auto’s en fietsers) tegen de verplichte rijrichting in rijden. In de grafiek die jullie noemen zie ik niet over welke periode geteld is.

translated: Thanks for your responses. What concerns me is that I would like to see in the monthly overview how much traffic (cars and cyclists) are driving against the mandatory driving direction. In the graph you mention, I don’t see which period was counted.

You can set the period to report at the top of the page. Just select the start and end date you are looking for and all the reports will adjust accordingly

vertaling: Bovenaan de pagina kunt u de periode instellen om te rapporteren. Selecteer gewoon de start- en einddatum waarnaar u op zoek bent en alle rapporten worden dienovereenkomstig aangepast


the ladies peloton is probably seen as a truck with a trailer :wink:

6 Likes