A Telraam near a railroad crossing

There’s a Telraam on a road segment with a railroad crossing. There’s talk of permanently closing it. The crossing has been closed in a test-phase, to see how traffic responds and how much traffic is diverting. Telraam is being used to demonstrate the impact. You can see very clearly which periods the crossing was closed. You can also clearly see how traffic slowly increases back to “normal” levels after car drivers find out the crossing is open again.

@ghislain.vanherle for sure can add insights :slight_smile:

1 Like

wow, that data is really interesting - such a contrast indeed

I wonder what happened on 4th September as well?

Fleamarket. Full street was closed that day :slight_smile:

2 Likes

een antwoord met wat vertraging, sorry …
De Droogbroekstraat, waar dus het Telraam staat, is een gemeentelijke weg, categorie 3. Dat betekent dat er - in principe- alleen bestemmingsverkeer veronderstelt te rijden.
In realiteit waren er op bepaalde momenten tot 3.000 bewegingen/dag, waarvan tot 18% grote voertuigen (op bepaalde dagen).
Omdat dit hoofdzakelijk sluipverkeer is, en vooral de zware tractoren voor gevaarlijke situaties zorgden, hebben we de gemeente gecontacteerd en hun de data van ons Telraam getoond.
Op basis hiervan besloot de verantwoordelijke schepen de spoorwegovergang te sluiten.
Op zaterdag 11 februari 2022 werd de spoorwegovergang voor motorvoertuigen afgesloten. Je kan het effect zien :

Echter : onder druk van de Hoeseltse inwoners (die aan de “overkant” van de spoorweg wonen) besliste men enkele maanden later de overweg terug te openen.

Je ziet helaas hoe het sluipverkeer opnieuw zijn vroegere aantallen bereikt. Maar er is hoop…: ter hoogte van de brug (onder de autostrade E313) zullen er op korte termijn werken gebeuren, waardoor de camions en tractoren niet meer kunnen passeren.
Of : hoe de data van ons Telraam tot ingrijpende aanpassingen kan leiden !

3 Likes

Onze jaarlijkse rommelmarkt :grinning:

1 Like